Odwiedziny

ZMIANY W OGRANICZENIACH

Instrukcja Nr 3.2021 - ograniczenie niektórych zakazów-napisy na tablicę ogłoszeń

ZASADY DOTYCZĄCE ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW W DPS W PUCKU

Instrukcja Nr 4.2021 - zasady odwiedzin mieszkańców-napisy na tablicę ogłoszeń