Facebook Logo 2019

RODO

  • Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Pucku, 84-100 Puck, ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck, tel.: 58 774 67 00, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych - Moniką Piekarską, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel przetwarzania

Dom Pomocy Społecznej w Pucku przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia całodobowej opieki oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych jego mieszkańców oraz umożliwienia i organizacji mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane:

  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zawartych umów;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy, w tym w szczególności przez zasady określone w Instrukcji Kancelaryjnej Administratora przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej w Pucku.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Mogą nimi być również podmioty, które świadczą nam usługi.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, do dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.