Głęboko zasmuceni żegnamy

 

Elżbietę Necel

byłego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pucku

wspaniałego człowieka i przyjaciela.

 

Dyrektor, pracownicy i mieszkańcy

Domu Pomocy Społecznej w Pucku

 

nekrolog

 

HISTORIA

DOMU

 

OFERTA

DOMU

Z ŻYCIA

MIESZKAŃCÓW